Våra tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder mångsidiga byggtjänster i skärgården. Vi jobbar med egen utrustning (egen arbetsbåt )främst i Åbolands skärgård, men också på fastlandet.

Vi hoppas att nedan nämnda glasprodukter och vår långa erfarenhet av byggbranschen väcker ert intresse. Vi tror på hårt arbete och god kundservice. Tag gärna kontakt eller meddela när vi kan kontakta er för att komma igång med projekten.

GLASTERASS, GLASRÄCKEN,GLASTAK, GLASDÖRRAR , SPEGLAR OCH SKJUTDÖRRAR SAMT FÖNSTER OCH DÖRRARA,GLAS REPARATION OCH MONTERING.

Vi erbjuder mångsidiga glas- och byggarbeten. Vi hjälper dig att välja lämpliga glaslösningar. Du behöver inte fundera på rätt teknik eller lösning. Vi föreslå den bästa möjliga lösningen för ditt projekt. Tag kontakt med Skärgårdens Glas för snabb reparation av skadat glas eller för grundrenovering av hela fastigheten i skärgården eller på fastlandet.

 Janne Asp 0400 4670 35           Kontakta oss.